Meeting Online
X
1
Company Info
2
Date & Time
3
Your Message
4
Contact Information

BeeMatie

My cover

Sản phẩm

Giới thiệu Nhà trưng bày

BeeMatie là nền tảng truyền động lực học Tiếng Anh thông qua ghép đôi và Bootcamp 30 ngày cùng Tiếng Anh. BeeMatie giúp cho những học sinh, sinh viên mất gốc tìm thấy bạn học Matie phù hợp với mình, và hình thành thói quen học Tiếng Anh cũng như rèn luyện các kỹ năng Tiếng Anh thông qua Bootcamp 30 ngày với các thử thách hàng ngày về Tiếng anh thú vị, và bất ngờ nhưng cũng không kém phần hiệu quả. Với đội ngũ đam mê với giáo dục, BeeMatie mong muốn 10 năm sau sẽ giúp 99% người VIỆT NAM biết Tiếng Anh.


Bạn muốn biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ: 0353 679 888 (Minh Châu).

Liên hệ


Hotline: 0353679888


Gửi tin nhắn

Sản phẩm tiêu biểu

Không có sản phẩm

Đăng ký để cập nhật những thông tin mới nhất
BeeMatie
BTEK (Online)

We're just one step away! Please login to start the conversation. Login