Meeting Online
X
1
Company Info
2
Date & Time
3
Your Message
4
Contact Information

Câu lạc bộ STEAM Phổ thông Năng khiếu

My cover

Giới thiệu Nhà trưng bày

Câu lạc bộ STEAM trường Phổ thông Năng khiếu Được thành lập vào tháng 5/2019 với sự tham gia của bạn học sinh, giáo viên và cựu học sinh của trường Phổ thông Năng khiếu. Trong năm đầu hoạt động, NKSC đã thu hút hơn 70 bạn học sinh tham gia, tổ chức và tham gia khoảng 20 hoạt động, vận hành 5 nhóm nghiên cứu khoa học và phát triển các chương trình học thuật, sản phẩm nghiên cứu và tài liệu tham khảo cho các bạn học sinh của trường và trong thành phố.

Các sản phẩm tiêu biểu của Câu lạc bộ gồm có: - Diễn đàn khoa học STEAM Forum
- Cuộc đua sáng chế Makathon

- Ngày hội khoa học Phổ thông Năng khiếu

- Sổ tay Arduino

Thông tin liên hệ Hotline: 0902394015 E-mail: ptnksteam@gmail.com Địa chỉ: 153 Nguyễn Chí Thanh, phường 9, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh Website: https://www.facebook.com/ptnksteam


Liên hệ


Hotline: 0902394015


Gửi tin nhắn

Sản phẩm tiêu biểu

Không có sản phẩm

Đăng ký để cập nhật những thông tin mới nhất
Câu lạc bộ STEAM Phổ thông Năng khiếu
STEAM (Online)

We're just one step away! Please login to start the conversation. Login