Meeting Online
X
1
Company Info
2
Date & Time
3
Your Message
4
Contact Information

TekKitchens

My cover

Giới thiệu Nhà trưng bày

Công ty cổ phần TekKitchens TekKitchens là mô hình bếp trên mây (cloudkitchens, ghost kitchens). Mô hình bếp trên mây đang là một xu hướng tăng trưởng và phát triển mạnh mẽ trên thế giới trong thời gian vừa qua. Mô hình của TekKitchens nắm bắt xu hướng của nghành giao nhận đồ ăn nơi mà các đầu bếp, chủ nhà hàng và doanh nhân có thể thuê không gian bếp chung để sơ chế, nấu và chuẩn bị đồ ăn cho việc giao hàng trực tiếp hoặc hợp tác với các ứng dụng giao nhận đồ ăn. Thói quen mua hàng của người tiêu dùng đang thay đổi nhanh hơn bao giờ hết trong nghành hàng ăn uống bằng việc đặt món ăn qua các ứng dụng giao nhận đồ ăn thay vì đến trực tiếp nhà hàng để ngồi ăn hoặc mua mang về.

Liên hệ


Hotline:


Gửi tin nhắn

Sản phẩm tiêu biểu

My product 1

Khoang Bếp

TekKitchens là mô hình bếp trên mây (cloudkitchens, ghost kitchens). Mô hình bếp trên mây đang là một xu hướng tăng trưởng và phát triển mạnh mẽ trên thế giới trong thời gian vừa qua. Mô hình của TekKitchens nắm bắt xu hướng của nghành giao nhận đồ ăn nơi mà các đầu bếp, chủ nhà hàng và doanh nhân có thể thuê không gian bếp chung để sơ chế, nấu và chuẩn bị đồ ăn cho việc giao hàng trực tiếp hoặc hợp tác với các ứng dụng giao nhận đồ ăn. Thói quen mua hàng của người tiêu dùng đang thay đổi nhanh hơn bao giờ hết trong nghành hàng ăn uống bằng việc đặt món ăn qua các ứng dụng giao nhận đồ ăn thay vì đến trực tiếp nhà hàng để ngồi ăn hoặc mua mang về.

My product 1

Nhà Bếp

TekKitchens là mô hình bếp trên mây (cloudkitchens, ghost kitchens). Mô hình bếp trên mây đang là một xu hướng tăng trưởng và phát triển mạnh mẽ trên thế giới trong thời gian vừa qua. Mô hình của TekKitchens nắm bắt xu hướng của nghành giao nhận đồ ăn nơi mà các đầu bếp, chủ nhà hàng và doanh nhân có thể thuê không gian bếp chung để sơ chế, nấu và chuẩn bị đồ ăn cho việc giao hàng trực tiếp hoặc hợp tác với các ứng dụng giao nhận đồ ăn. Thói quen mua hàng của người tiêu dùng đang thay đổi nhanh hơn bao giờ hết trong nghành hàng ăn uống bằng việc đặt món ăn qua các ứng dụng giao nhận đồ ăn thay vì đến trực tiếp nhà hàng để ngồi ăn hoặc mua mang về.

My product 1

Quầy Thu Ngân

TekKitchens là mô hình bếp trên mây (cloudkitchens, ghost kitchens). Mô hình bếp trên mây đang là một xu hướng tăng trưởng và phát triển mạnh mẽ trên thế giới trong thời gian vừa qua. Mô hình của TekKitchens nắm bắt xu hướng của nghành giao nhận đồ ăn nơi mà các đầu bếp, chủ nhà hàng và doanh nhân có thể thuê không gian bếp chung để sơ chế, nấu và chuẩn bị đồ ăn cho việc giao hàng trực tiếp hoặc hợp tác với các ứng dụng giao nhận đồ ăn. Thói quen mua hàng của người tiêu dùng đang thay đổi nhanh hơn bao giờ hết trong nghành hàng ăn uống bằng việc đặt món ăn qua các ứng dụng giao nhận đồ ăn thay vì đến trực tiếp nhà hàng để ngồi ăn hoặc mua mang về.

Đăng ký để cập nhật những thông tin mới nhất
TekKitchens
TekKitchens (Online)

We're just one step away! Please login to start the conversation. Login