Meeting Online
X
1
Company Info
2
Date & Time
3
Your Message
4
Contact Information

TestCenter.vn

My cover

Sản phẩm

Giới thiệu Nhà trưng bày

Nền tảng công nghệ đánh giá năng lực nhân sự TestCenter.vn cung cấp hệ thống tạo bài test online và tổ chức kỳ thi trực tuyến dành cho doanh nghiệp Việt Nam. Với thống kê kết quả trực quan dưới dạng biểu đồ kết hợp số liệu, doanh nghiệp dễ dàng so sánh được hai hay nhiều ứng viên cùng lúc.

Liên hệ


Hotline: 0967778018


Gửi tin nhắn

Sản phẩm tiêu biểu

My product 1

Nền tảng tạo đề thi và đánh giá nhân sự

Nền tảng đánh giá năng lực nhân sự TestCenter.vn cung cấp hệ thống tạo đề thi online và tổ chức kỳ thi trực tuyến. Giúp doanh nghiệp Việt Nam giảm tỉ lệ tuyển dụng sai và nâng cao chất lượng nguồn ứng viên.

Đăng ký để cập nhật những thông tin mới nhất
TestCenter.vn
Test Center (Online)

We're just one step away! Please login to start the conversation. Login